Producenci
Promocje
Outlet - Inteligentny inwestor - Graham Benjamin
Outlet - Inteligentny inwestor - Graham Benjamin
18,89 GBP 15,77 GBP
szt.
Polityka prywatności i Cookies

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.ksiegarniabiznesowa.co.uk

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator -

  Ksiegarnia Biznesowa LTD

   

  Barnaba Pyrak i Arkadiusz Blazyca

  19 Russell Road
  EH48 2GF Bathgate, Scotland

   

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

 • komunikacja za pomocą komunikatora tekstowego ("chat")

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Google AdSense

 • Google AdWords

 • Facebook

 • Twitter

 • Facebook pixel

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

 
 
Polityka Prywatności
 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Właścicielem serwisu: ksiegarniabiznesowa.co.uk i administratorem danych osobowych jest KSIEGARNIA BIZNESOWA LTD, 19 Russell ROAD zarejestrowana w Companies House pod numerem

SC689502

zwana dalej FIRMĄ.

Dane osobowe zbierane przez FIRMĘ przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO/GDPR”) oraz w przepisach Wielkiej Brytanii “UK GDPR” i “Data Protection Act 2018”.
FIRMA zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Inspektor ochrony danych

FIRMA nie jest zobowiązana do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z FIRMĄ pod adresem e-mail: kontakt@ksiegarniabiznesowa.co.uk

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności FIRMA zbiera i przetwarza dane osobowe – tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, adres email, adres domowy, numer Pesel, numer NIP, numer NIN, numer UTR, dane dokumentu tożsamości (Paszport/Dowód Osobisty/Prawo Jazdy), dane bankowe oraz wizerunek w następujących celach:

(a) W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FIRMĘ jako administratora danych:
 – tj. sprzedaży produktów oraz świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług FIRMY, w tym także organizowania webinarów i E-konferencji.  

W tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez FIRMĘ, lub w których FIRMA uczestniczy oraz o działalności FIRMY (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną: www.ksiegarniabiznesowa.co.uk (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f UK GDPR);

(b) W celu wykonywania umów zawieranych przez FIRMĘ z klientami oraz w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z FIRMĄ (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b UK GDPR);

(c) W celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z FIRMĄ (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a UK GDPR).

(d) Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na FIRMIE (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c UK GDPR).

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji  o wydarzeniach i działalności FIRMY lub wykonanie usługi.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami.
Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym tematycznych alertów prawnych.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu:

 • prawo do wycofania wyrażonej zgody,
 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu,
 • prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia usług księgowych.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby FIRMA przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do The Information Commissioner’s Office (ICO), który jest krajowym organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w UK.

Okres przetwarzania

Dane osobowe – powierzone w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług lub sprzedaż produktów – będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację podmiotu danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, a mianowicie do momentu upływu 6 lat od ustania umowy zawartej z Klientem, do chwili ustania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe – powierzone w związku z uczestnictwem w webinarze lub E-konferencji, a także dane osobowe powierzone w celach marketingowych – będą przechowywane do czasu istnienia kanału You Tube oraz profili administratora w mediach społecznościowych, lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez podmiot danych.

Dane osobowe zebrane do celów rekrutacyjnych oraz zawracia umowy     o współpracy, nie zakończonej sukcesem, przetwarzamy przez okres maksymalnie 2 miesięcy od momentu powierzenia nam tych danych przez podmiot danych osobowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z FIRMĄ, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu FIRMY na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie FIRMY. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Wielką Brytanią i Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE – FIRMA zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

FIRMA, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz partnerami, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami FIRMY.

Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Klienta z serwisu internetowego FIRMY,  zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

Dane zbierane automatycznie przetwarzane są przez narzędzia:
– statystyki Google Analitycs z których korzystamy;
– statyski sieci reklamowej Google Adsense, z której korzystamy;
– serwisy Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube, których wtyczkę zamieściliśmy.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie www.ksiegarniabiznesowa.co.uk i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się do zaakceptowania przy najbliższym logowaniu pliku.

Wyłączenie odpowiedzialności

FIRMA ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej łącznie „Autorzy„) nie odpowiadają za treść artykułów na witrynie: www.ksiegarniabiznesowa.co.uk, ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na witrynach.

Treść artykułu nie stanowi porady księgowej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie powinna być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji mogącej rodzić skutki prawne. Treść artykułu nie stanowi też informacji  o stanie obowiązującego prawa, a stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska Administratora      w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na artykułach, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.

Data publikacji Polityki Prywatności: 29 marzec 2021 r.

Najlepsze tytuły wybrane przez praktyków biznesu

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl