Producenci
Promocje
Outlet - Inteligentny inwestor - Graham Benjamin
Outlet - Inteligentny inwestor - Graham Benjamin
18,89 GBP 15,77 GBP
szt.

[Audiobook] Albert Einstein. Potęga i piękno umysłu. Tom I. Dzieciństwo i młodość .

[Audiobook] Albert Einstein. Potęga i piękno umysłu. Tom I. Dzieciństwo i młodość .
[Audiobook] Albert Einstein. Potęga i piękno umysłu. Tom I. Dzieciństwo i młodość .

Wszystkie audiobooki w KsięgarniBiznesowej są w formacie MP3 do pobrania na Twoje urządzenie natychmiast po dokonaniu zakupu!

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: Natychmiast

Cena: 2,70 GBP
szt.

[Audiobook] Nikola Tesla. Cudowny umysł. Naoczne świadectwo o serbskim wynalazcy.

[Audiobook] Nikola Tesla. Cudowny umysł. Naoczne świadectwo o serbskim wynalazcy.
[Audiobook] Nikola Tesla. Cudowny umysł. Naoczne świadectwo o serbskim wynalazcy.

Wszystkie audiobooki w KsięgarniBiznesowej są w formacie MP3 do pobrania na Twoje urządzenie od razu po dokonaniu zakupu!


Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: Natychmiast

Cena: 4,80 GBP
szt.

[Audiobook] Walt Disney. Wizjoner z Hollywood

[Audiobook] Walt Disney. Wizjoner z Hollywood
[Audiobook] Walt Disney. Wizjoner z Hollywood

Wszystkie audiobooki w KsięgarniBiznesowej są w formacie MP3 do pobrania na Twoje urządzenie natychmiast po dokonaniu zakupu!

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: Natychmiast

Cena: 5,00 GBP
szt.

Jak zostałem milionerem - Jan M. Fijor

Jak zostałem milionerem - Jan M. Fijor
Jak zostałem milionerem - Jan M. Fijor

W czasie pobytu w Argentynie, wiosną 1984 roku, poznałem Adolfo Perez Esquivela, laureata pokojowej nagrody Nobla, którego zaprosiłem do Polski. Ambasada polska odmówiła mu wizy, gdyż Esquivel powiedział w wywiadzie, że jedzie do Polski aby się spotkać z Wałęsą, prymasem Glempem i…ze mną. Wiadomość o odmowie wizy nobliście dotarła do Wolnej Europy i zrobiła się chryja na całego. Ledwie afera ucichła, gdy na prośbę prof. Mariusa Barnarda z Południowej Afryki, brata Christiana, tego który jako pierwszy dokonał transplantacji serca (Marius operował dawcę, Christian biorcę, czyli Luisa Washkanskyego) zaprosiłem do Polski pewnego historyka z RPA, co odbiło się echem w krajach Czarnego Lądu, protestujących przeciwko zapraszaniu przedstawicieli RPA, która jak wiadomo była w owym czasie bojkotowana. Kolejna zadyma, kolejne przesłuchania. Za namową życzliwego mi kapłana, postanowiłem spakować manatki i wyjechać do Ameryki na rok, dwa, aż się sprawy uspokoją. Przez myśl mi nie przeszło, że zrobi się z tego aż prawie 20 lat.

Dostępność: tak

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 7,85 GBP
szt.

Od nędzy do pieniędzy - Tad Witkowicz

Od nędzy do pieniędzy - Tad Witkowicz
Od nędzy do pieniędzy - Tad Witkowicz

Książka „Od nędzy do pie­nię­dzy” jest jed­nym z naj­lep­szych prze­wod­ni­ków biz­ne­so­wych jakie dotad pozna­łem. Prze­czy­ta­łem wiele publi­ka­cji na ten temat /chyba więk­szość wydań, głów­nie ame­ry­kań­skich auto­rów jakie uka­zały się dotych­czas w języku polskim/, więc myślę że mam odpo­wied­nie porów­na­nie. Opi­sana w niej praw­dziwa histo­ria pol­skiego emi­granta, który ze wsi gdzieś na końcu świata wyru­sza do Ame­ryki, poka­zuje co to zna­czy być tak naprawde upar­tym i wytrwa­łym. W życiu i biz­ne­sie, w warun­kach praw­dzi­wej kon­ku­ren­cji. Autor przed­sta­wia wiele auten­tycz­nych fak­tów na temat wpro­wa­dza­nia nowych firm na giełdę. Książka opo­wiada rów­nież o tym, jaka jest droga powsta­wa­nia nowych pro­duk­tów w warun­kach ame­ry­kań­skich. Uwa­żam że barwna histo­ria życia Tad’a Wit­ko­wi­cza to dosko­nały mate­riał na sce­na­riusz filmu opo­wia­da­ją­cemu o tym, jak przez wytrwa­łość, wiarę w suk­ces i naprawdę ciężką pracę speł­nia się „ame­ri­can dream”. Pole­cam tą książkę ludziom, któ­rzy z całych sił pra­gną osią­gnąć w życiu suk­ces. Lek­tura jest bar­dzo wcią­ga­jąca. Prze­czy­ta­nie jej zajęło mi 3 kolejne wie­czory. Na pewno za jakiś czas znów do niej zaj­rzę. Teraz chcę żeby prze­czy­tała ją moja żona.
Krzysz­tof S.
Kraków

Dostępność: brak towaru

Cena: 9,12 GBP

[Audiobook] Bill Clinton. Biografia polityczna. Kulisy Waszyngtonu

[Audiobook] Bill Clinton. Biografia polityczna. Kulisy Waszyngtonu
[Audiobook] Bill Clinton. Biografia polityczna. Kulisy Waszyngtonu

Wszystkie audiobooki w KsięgarniBiznesowej są w formacie MP3 do pobrania na Twoje urządzenie natychmiast po dokonaniu zakupu!

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: Natychmiast

Cena: 2,70 GBP
szt.

[Audiobook] Charles Darwin. Autobiografia. Wspomnienia z rozwoju mojego umysłu i charakteru

[Audiobook] Charles Darwin. Autobiografia. Wspomnienia z rozwoju mojego umysłu i charakteru
[Audiobook] Charles Darwin. Autobiografia. Wspomnienia z rozwoju mojego umysłu i charakteru

Wszystkie audiobooki w KsięgarniBiznesowej są w formacie MP3 do pobrania na Twoje urządzenie natychmiast po dokonaniu zakupu!

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: Natychmiast

Cena: 4,80 GBP
szt.

[Audiobook] John D. Rockefeller - Wspomnienia ludzi i zdarzeń. Moja autobiografia

[Audiobook] John D. Rockefeller - Wspomnienia ludzi i zdarzeń. Moja autobiografia
[Audiobook] John D. Rockefeller - Wspomnienia ludzi i zdarzeń. Moja autobiografia

Wszystkie audiobooki w KsięgarniBiznesowej są w formacie MP3 do pobrania na Twoje urządzenie natychmiast po dokonaniu zakupu!

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: Natychmiast

Cena: 5,30 GBP
szt.

[Audiobook] Nikola Tesla. Moje życie i wynalazki

[Audiobook] Nikola Tesla. Moje życie i wynalazki
[Audiobook] Nikola Tesla. Moje życie i wynalazki

Wszystkie audiobooki w KsięgarniBiznesowej są w formacie MP3 do pobrania na Twoje urządzenie natychmiast po dokonaniu zakupu!

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: Natychmiast

Cena: 3,40 GBP
szt.

[Audiobook] Nikola Tesla. Problem zwiększenia energii ludzkości.

[Audiobook] Nikola Tesla. Problem zwiększenia energii ludzkości.
[Audiobook] Nikola Tesla. Problem zwiększenia energii ludzkości.

Wszystkie audiobooki w KsięgarniBiznesowej są w formacie MP3 do pobrania na Twoje urządzenie natychmiast po dokonaniu zakupu!

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: Natychmiast

Cena: 1,50 GBP
szt.

[Audiobook] Thomas Alva Edison. Biografia autoryzowana.

[Audiobook] Thomas Alva Edison. Biografia autoryzowana.
[Audiobook] Thomas Alva Edison. Biografia autoryzowana.

Wszystkie audiobooki w KsięgarniBiznesowej są w formacie MP3 do pobrania na Twoje urządzenie od razu po dokonaniu zakupu!

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: Natychmiast

Cena: 4,80 GBP
szt.

[Audiobook] Warren Buffett. Niezwykła biografia. Tom II. Multimilioner.

[Audiobook] Warren Buffett. Niezwykła biografia. Tom II. Multimilioner.
[Audiobook] Warren Buffett. Niezwykła biografia. Tom II. Multimilioner.

Wszystkie audiobooki w KsięgarniBiznesowej są w formacie MP3 do pobrania na Twoje urządzenie od razu po dokonaniu zakupu!

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: Natychmiast

Cena: 3,50 GBP
szt.

Jutro w Nowym Jorku - Paweł Oksanowicz

Jutro w Nowym Jorku - Paweł Oksanowicz
Jutro w Nowym Jorku - Paweł Oksanowicz

"Pan jest niebezpieczny” - powiedział do Rafała Brzoski premier Donald Tusk gratulując mu podczas gali wręczania nagrody im. Jana Wejcherta. On sam niebezpieczeństwa jednak szczęśliwie omija. Nie boi się prawdziwych rekinów. W przenośni i dosłownie.

Rafał Brzoska to najmłodszy polski milioner i doświadczony menedżer. Prawdziwy bohater współczesności. Determinacją udowadnia, że wszystko jest możliwe – wystarczy w to wierzyć i konsekwentnie do tego dążyć.
Zaczynał jako kolporter we własnej firmie. Teraz prowadzi biznes bez kompleksów w kraju i na całym świecie. Specjalizuje się w tworzeniu nowych rynków o dużym potencjale wzrostu. Najsłynniejszy z nich to Paczkomaty InPost. Ma mnóstwo energii i pomysłów na kolejne biznesy. Chociaż dziś Rafał Brzoska jest w Krakowie lub Warszawie, to zamierza być „Jutro w Nowym Jorku”.
W rozmowie z Pawłem Oksanowiczem opowiada nie tylko o swoim życiu i biznesie, ale też zdradza w jaki sposób mimo wielu przeszkód i trudności udało mu się tak szybko rozwinąć firmę oraz podpowiada, jak każdy może osiągnąć sukces.

Dostępność: tak

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 11,46 GBP
szt.

Mnich, który sprzedał swoje Ferrari - Robin S. Sharma

Mnich, który sprzedał swoje Ferrari - Robin S. Sharma
Mnich, który sprzedał swoje Ferrari - Robin S. Sharma

"Mnich, który sprzedał swoje Ferrari" to opowieść o wziętym adwokacie, którego tryb życia doprowadza do ciężkiego zawału na sali sądowej. Poważna choroba zmusza go do poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytania, dotyczące istoty życia.

Dostępność: tak

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 5,82 GBP
szt.

Zaufanie, czyli waluta przyszłości - Michał Szafrański

Zaufanie, czyli waluta przyszłości - Michał Szafrański
Zaufanie, czyli waluta przyszłości - Michał Szafrański

Decyzja o zmianie ścieżki zawodowej to często akt wiary. Najpierw trzeba uwierzyć w siebie i swój produkt, potem zaufać innym i cierpliwie pracować na ich zaufanie. Warto!

Ta książka to dokładna analiza mojej drogi od etatu do własnej firmy opartej na blogu. Pokazuję krok po kroku kulisy pięcioletniej drogi od zera do 7 milionów złotych przychodu. To także manifest budowania biznesu opartego na zaufaniu, otwartości, szczerości i transparentności – z licznymi dowodami na to, że dobro powraca.

BESTSELLER! PONAD 17.000 SPRZEDANYCH EGZEMPLARZY KSIĄŻKI!

Dostępność: tak

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 13,12 GBP
szt.

Najlepsze tytuły wybrane przez praktyków biznesu

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl